Det blir allt vanligare att interaktiv underhållning används inom sjukvården, speciellt när det gäller unga. Att göra deras sjukhusvistelse till något positivt genom att låta dem spela har visat sig ge goda effekter på tillfrisknandet och nu finns det ett spel som ska undervisa barn med diabetes hur de ska hantera sin livslånga sjukdom.

– När jag möter familjer som har fått diagnosen diabetes ser jag behovet av nya sätt att nå ut med information om sjukdomen och vikten av att sköta sin behandling. Det finns en uppsjö av broschyrmaterial och böcker om diabetes, men det är tufft att ta till sig. Jag välkomnar initiativ som det här dataspelet. Det kan vara skönt att avleda tankar och samtal till någonting som känns enkelt och lite roligare, säger Peter Adolfsson, överläkare och barndiabetolog vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Spelet, som heter Equalize, är framtaget av läkemedelsföretaget Lilly och ska lära barn om balansen mellan mat och insulin genom att på klassiskt plattformsmanér navigera genom en rad banor. Mellan utmaningarna får de även veta mer om sin sjukdom på ett enkelt och pedagogiskt sätt. För närvarande finns det bara på svenska men tanken är att det ska översättas och nå ut utanför gränserna.