#Blizzard och #NetEase meddelar att #World of Warcraft: Wrath of the Lich King når kinesiska betesmarker om en vecka. Anledningen till att det dröjt så länge är att en del av materialet ansågs stötande, med betoning på blod och skelett. Exempelvis blir blodet grönt och skelettdraken Sindragosa utbytt med en levande en. Censuren lever än, kort sagt.