Det är inte svårt att förstå varför #Machinarium vann i kategorin "Excellence In Visual Art" på årets Independent Games Festival, peka och klicka-äventyret om en liten robot är en fröjd för ögat. Istället för att stirra dig närsynt på skärmdumpar kan vi nu erbjuda något bättre, ett smakprov från spelet som väger in på beskedliga 35 megabyte. En lagom mumsbit att förtära på lunchrasten månne?

[fi=9205]

Skicka en rättelse