Häromdagen kunde vi meddela att gamla plattformsserien Rocket Knight Adventures lever upp på nytt när hjälten Sparkster skuttar in tidigt nästa år till Xbox Live Arcade, Playstation Network och Steam. Nu kan vi också, via Game Videos, visa upp den första trailern från spelet, som du kan se här nedanför.

<object id="flashObj" width="400" height="412" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..."><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/22881388..."></param><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param><param name="flashVars" value="videoId=44173370001&linkBaseURL=http%3A%2F%2Fgamevideos.1up.com%2Fvideo%2Fid%2F26724&playerID=22881388001&domain=embed&"></param><param name="base" value="http://admin.brightcove.com"></param><param name="seamlesstabbing" value="false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="swLiveConnect" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/22881388..." bgcolor="#FFFFFF" flashvars="videoId=44173370001&linkBaseURL=http%3A%2F%2Fgamevideos.1up.com%2Fvideo%2Fid%2F26724&playerID=22881388001&domain=embed&" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="400" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" swliveconnect="true" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pro..."></embed></object>

Grafiken ser ut att ha fått sig en ordentlig överhalning, eller vad sägs? Förhoppningsvis blir det här en värdig återkomst för en plattformsfigur som försvann helt efter genrens guldålder under början och mitten av 1990-talet.

Skicka en rättelse