En dryg månad innan #East India Company går till sjöss frestar #utgivaren med två filmklipp. Det ena ger drygt en och en halv minuts gameplay-material medan klipp nummer två är en trailerartad historia. Båda filmerna hittar du genom att sänka blicken ett par centimeter.

[video=3313]
[video=3314]