#Bionic Commando Rearmed uppdateras med Trophies och enklare svårighetsgrader, meddelas via Capcom-bloggen. Medan Trophies av uppenbara skäl endast dyker upp på Playstation Network-versionen, så kommer spelet uppdateras på både PSN och Xbox Live Arcade. Det är endast Easy och Normal som påverkas dock - Hard och Super Hard sägs ha lämnats orörda.

Här är listan på förändringar!

Klicka för mer information

* If you die, you will respawn at the last solid ground you stood on, or the last checkpoint.
* Say it with me now?.?Unlimited Lives?
* If you hook to a point and you realize that your line is too short to get you where you need to go, you can hit a button and reel your line out.
* If you swing into a wall while still hooked, you will no longer bounce off of the wall, disconnect, and hopelessly fall do your spikey death. Instead, you will bounce off of the wall, stay connected, and reel in.
* For all difficulties, we also fixed a small bug with the Super Joe Machine Gun. When upgraded, it will not only have a larger clip, but also deal more damage.

Vad tycker du om förändringarna, och har du redan haft möjligheten att testa Bionic Commando Rearmed?