Vi bedömde #God of War III som hetaste #Sony-gröten under E3 och när det då dyker upp lite över 13 minuter gameplay är det inte mer än rätt att vi låter er ta del av det. Det var G4TV som bjöd till med detta actionspäckade material och du får smidigt bevittna vad de lycksaliga E3-besökarna fick ta del av.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="480" height="418" id="VideoPlayerLg39273"><param name="movie" value="http://g4tv.com/lv3/39273"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://g4tv.com/lv3/39273" type="application/x-shockwave-flash" name="VideoPlayer" width="430" height="418" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Spelet väntas ut i mars nästa år. Är du taggad?

Skicka en rättelse