#Star Wars: The Old Republic har fått mången speljournalist världen över att kippa efter andan när såpass solitt material visades upp bland annat under E3-mässan. Nu har en ny film dykt upp med namnet "Timelines 3". Vad du får veta mer om är mandalorierna, deras kultur, historia och utmärkande drag. E3-trailern fick oss att klappa händerna av glädje och vi väntar tappert på mer material.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="440" height="369"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=52365"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=52365" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="369"></embed></object>

Skicka en rättelse