Harry Potter-bok nummer sex går upp på biodukarna om ett par dagar och givetvis finns ett spel med i bilden. Ett spel baserat på en film som i sin tur bygger på en barnvänlig bok låter som ett säkert sätt att dra på sig FZ-recensenternas syrligaste omdömen. Eller, lyckas #EA bryta filmspelsförbannelsen - är #Harry Potter och halvblodsprinsen ett anständigt spel?

Skicka en rättelse