Den amerikanske advokaten Jack Thompson har länge retat upp såväl gamers som yttrandefrihetsivrare i sina försök att bannlysa våldsamma spel, obscen rapmusik och annat förkastligt som inte passar in i den konservativa kristna moralkod han förespråkar. Nu står han själv inför rätta i advokatsamfundet i Florida för "professional misconduct" på 31 punkter. Domaren i målet rekommenderar att Floridas högsta domstol finner Thompson skyldig till 27 av dessa.

De 27 punkterna inkluderar att medvetet ljuga inför domstol, överträda domstolsregler, använda taktik med enda syfte att genera och besvära andra, och oärligt och bedrägligt förfarande. Om Thompson förklaras skyldig riskerar han permanent uteslutning från advokatsamfundet. GamePolitics har omfattande rapportering kring målet, inte minst Thompsons slutanförande som vi här citerar en del av:

I'm simply making the argument, Judge, that my motivations-which I have tried to make clear, maybe to the point of nausea-are religious and that my efforts against the distribution of adult material, pornographic material, violent material, adult rated material to children is violative of the law as well as violative of Scripture. I quoted the biblical passage where Jesus says, reportedly: 'If any one of you should cause one of these little ones to stumble, it would be better that a millstone be tied around your neck and that you be cast in the uttermost depths of the sea.'

Skicka en rättelse