#Warhammer Online: Age of Reckoning blev månne inte den stora succé som utvecklarna #Mythic Entertainment hoppades på, men det betyder inte att man lämnat trogna kunder vind för våg. Tvärtom. Det senaste kvittot på det är de många nyheterna i patch 1.4.

Uppdateringen, som gick live tidigare i dag, medför ett antal stora förändringar. Bland de mer utmärkande inslagen är möjligheten att spela som skaven - Warhammer Fantasy-universats vidriga råttmänniskor - i så kallade realm vs. realm-slag. Dessutom har reglerna för hur man tar över fiendenästen och kontrollerar zoner helt skrivits om. Numera räcker det med att nedgöra försvaret i motståndarnas fort för att ta över ett område och tidigare versionsnummers system med en poängmätare som tickar nedåt har lyfts bort ur spelet helt och hållet. Vidare kan fans av #Age of Reckoning numera skaffa alla renown-föremål redan från start.