I en film som postats på Sonys utvecklarblogg berättar Eric Lempel om nyheterna i den kommande uppdateringen av Playstation 3s operativsystem: firmware 2.4. Största nyheten är att man nu kan komma åt XMB-interfacet direkt i ett spel utan att stänga ner det.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="265" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com//simple_on_site/1ffb1ce3"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.viddler.com//simple_on_site/1ffb1ce3" width="437" height="265" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler"></embed></object>

Skicka en rättelse