Häromdagen kunde vi bjuda på några första bilder på #Operation Flashpoint: Red River och nu finns det såväl gameplayfilm som intervjuer att bjuda på. Därutöver kan du i vårt bildarkiv spana in sex nya bilder som utlovar kärlek i sin renaste form. Pixlar, såklart. Härunder kan du alltså först spana in lite mixat ingångsgameplay, därunder en intervju och därunder en bunt bilder.

Åh du lycksalige.

Ett släpp är att vänta under nästa år till Xbox 360, Playstation 3 och Windows.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="460" height="392"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=707762"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=707762" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="392"></embed></object>