Igår kunde vi röja att ett nytt #Tomb Raider är officiellt tillkännagivet vari du kommer få gå tillbaka till Lara Crofts rötter. Vi nämnde även att Game Informer - med mer information - var på väg ut till konsumenter vilket nu blivit verklighet. Det är Neogaf som spökar (vilka annars?) och en hel del mustiga detaljer röjs.

- Lara är 21 år gammal i spelet.
- Det är inte bara en omstart av spelserien, utan en omstart av hela varumärket. Därför kommer inga "riktiga" modeller marknadsföra spelet.
- De använder sig av motion capture.
- Du måste samla vatten och mat för att överleva.
- Det kommer finnas brutala dödsscenarion. Ett beskrivs där en man hugger Lara i bröstkorgen varefter han drar ner ögonlocken när hon är död. En annan inbegriper stenbumlingar som mosar hennes ben varefter andra stenar krossar hennes huvud.
- Konceptbilder visar upp en båge, ett hagelgevär och en pistol.
- Du kommer sikta själv istället för att låsa siktet vid diverse mål.
- Allt du ser kommer du kunna besöka och därför välja din egen väg genom spelet
- Äventyrandet når nya nivåer när du i början inte kan besöka alla delar av ön för att Lara är för svag alternativt inte har rätt utrustning.
- Det finns basstationer i spelet där du kombinerar föremål för att skapa nya saker samt ges tillgång till Laras fömågoträd. Det går även att ta sig ögonblickligen till de olika basstationerna för att det inte ska bli för mycket backtracking.
- Det kommer finnas andra människor på ön varav en del är andra skeppsbrutna från samma skepp som Lara.

Det låter minst ut sagt intressant, och mer information är förhoppningsvis att vänta inom kort. Inklusive bilder.

Skicka en rättelse