Nästa år släpps #Mortal Kombat till Xbox 360 och Playstation 3 och under nattens spelgala VGA tillkännagavs att Kratos från #God of War-serien tar plats som spelbar karaktär. Tillkännagivandet gavs passande nog i filmformat där den bastante antiguden teasar med sina mustiga kedjeknivar. Kratos är som bekant känd för att vara av den aggressiva sorten, vilket säkerligen är användbart när han ställs mot andra mer eller mindre bittra kämpar från den kända fajtingserien.

Om något motsvarande kommer inträffa när det kommer till Xbox 360-utgåvan är oklart, men utifall det inträffar, vem skulle du vilja se i den gröna ringhörnan?

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="480" height="392"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=708350"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=708350" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392"></embed></object>