I avdelningen "Tidigt satta releasedatum" kan vi skriva in #Resistance 3. En färsk trailer (se den nedan) spikar premiären till den 6 september nästa år, då det alltså är dags för nästa sammandrabbning med en flock aliens som tagit jorden i besittning.

Resistance 3 släpps exklusivt till Playstation 3, och vi håller tummarna för att #utvecklarna blir färdiga med kodknackandet till sagda datum.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="455" height="392"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=708333"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=708333" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="455" height="392"></embed></object>