Jimmy Fallon är värd för ett sånt där TV-program där de pratar och har sig. Och får redigt med publicitet för det. Just denna gång blev antagligen en gamer eller två lite varm i ljumsken då han fick möjlighet att som första utomstående få prova på #Uncharted 3: Drake's Deceit. Det är snyggt, flyter på bra och allt sådant med betoning på när chefen på #Naughty Boss - Evan Wells - spelade. Fallon var något sämre.

Gameplayet är minst ut sagt hett och inte minst på grund av att Nathans lilla nästa brinner. Uncharted 3 är att vänta för släpp den första november nästa år.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="384" height="283" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://widget.nbc.com/videos/nbcshort_at.swf?CXNID=1000004.10..."></param><param name="quality" value="high"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><embed src="http://widget.nbc.com/videos/nbcshort_at.swf?CXNID=1000004.10..." quality="high" bgcolor="#000000" width="384" height="283" align="middle" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>