Efter några år fyllda av scifi-rollspel återvänder #BioWare till den fantasygenre med sitt efterlängtade #Dragon Age: Origins. Spelet markerar inte bara debuten för studions tid som en del av #Electronic Arts flagga utan också för deras egna fantasyvärld. Av helgens debuttrailer att döma tycks det dock inte vara alltför mycket som skiljer den från genrens norm, men om det håller samma höga kvalitet som mästerverken i Baldur's Gate-serien är det en smäll vi gärna tar.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="480" height="392"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=36128"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=36128" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392"></embed></object>

Skicka en rättelse