Bråk om vem som äger rättigheterna att använda namnet Fallout kan leda till att #Interplay får göra Fallout 6. Den förhoppningen förs fram av företagets chef Eric Caen, som säger att företaget är berett att "slåss i flera år" för sin sak.

Schismen gäller vem som har rätt att göra vad med den legendariska rollspelsserien. Interplay hade stora ekonomiska svårigheter i mitten av 00-talet och under denna period sålde man Fallout-licensen till #Bethesda Softworks, och senare skaffade man sig rätten att göra #Fallout MMO. Enligt Caen ger avtalet Bethesda rätt att göra tre Fallout-spel, men eftersom företagen är oense om vilket Fallout-material Interplay får använda i sitt massiva onlinespel menar han att affären ska avbrytas när Bethesda färdigställt sin nästa del.

- Vi sålde Fallout-varumärket till Bethesda i utbyte mot en viss summa pengar och räten att göra Fallout MMO, säger Caen till Eurogamer. Om de vägrar låta oss göra spelet blir affären ogiltig, och de får enbart göra ett till Fallout, nämligen 5. Men i det fallet återgår varumärket till oss, och självklart färdigställer vi vårt arbete med Fallout MMO.

Bethesda, som står bakom #Fallout 3 och #New Vegas, menar å sin sida att man man äger alla Fallout-rättigheter och att Interplay endast har rätt att använda själva namnet. Man köpte Fallout 3-licensen 2004 och tre år senare slantade man upp för hela varumärket.