Under de senaste åren har ett maktskifte mellan öst och väst skett. Tidigare var Japan den naturliga huvudmarknaden för alla japanska utvecklare och spelen skräddarsyddes efter japanskt tycke och smak. Samtidigt som övriga världen endast fick ta del av spelen om de inte ansågs "för japanska". Idag är det annorlunda och allt fler japanska spelhus satsar på att göra spelen mer kulturellt universella för att tilltala alla marknader samtidigt.

The home video game market was originally focused on Japan but that is a thing of the past. Nowadays, the main focus has shifted overseas and the video game industry is expanding worldwide.

Denna nya designfilosofi har fått stort genomslag i Capcoms senaste årsrapport, som klargör att tiden för konsolexklusiva spel är långt förgången. Detta på grund av amerikanska respektive europeiska spelmarknadernas allt större inflytande på bekostnad av den japanska. Samt att denna konsolgeneration, enligt Capcom, "står och väger" mellan de tre konsolerna och att det därför bara vore finansiellt vårdslöst att satsa på endast en maskin. Capcom klargör också att de har flertalet mer "väst-anpassade" titlar på väg och att man även hoppas kunna köpa upp mindre, oberoende utvecklare för att ytterligare befästa sin position på de icke-japanska spelmarknaderna.

As other international software manufacturers have done, the company has been pushing for adopting the multi-platform format, which is still rare in Japan.

Att Capcom sedan en tid tillbaka börjat experimentera mer med multiformatstitlar är välkänt. Men från och med nu går alltså företaget in helhjärtat för att släppa sina spel till så många format som möjligt efter framgångarna med titlar som exempelvis Devil May Cry 4.

Completing implementation of multi-platform development on major titles means that all major titles launched during the next fiscal year or thereafter will be developed as multi-platform games.

Utöver nya multiplattform-fokuset rapporteras också att man hädanefter kommer satsa mer på "casual"-titlar för mindre inbitna spelare. Capcom har också stora förhoppningar på kommande Resident Evil 5 och Street Fighter IV, vilka anses vara två av företagets allra tyngsta framtida spelsläpp.

Skicka en rättelse