Den amerikanske advokaten Jack Thompson har i många år kämpat för att förbjuda kulturyttringar som han tycker står i strid med sunda kristna konservativa värderingar. I början av 90-talet gjorde han sig ett namn då han försökte förbjuda album av grupper som 2 Live Crew och N.W.A. I handlingar till motståndare skickade han bilder på Batman för att påminna dem om vilken roll han spelade, och musiktidningen Spins grundare kallade honom för en slags nutida Don Quijote. Senare började han koncentrera sig på spelvåld och gjorde sig känd som #Rockstars störste motståndare.

Nu är det dock slut med den färgstarke Thompson - åtminstone som advokat. Vi har tidigare [n=25098 rapporterat] att han dragits inför rätta i Floridas advokatsamfund, och domaren i målet rekommenderade Floridas högsta domstol att finna honom skyldig för menligt agerande på 27 punkter. I sin slutgiltiga rapport rekommenderade domaren även permanent uteslutning från advokatsamfundet. Kotaku rapporterar att domstolen godkänt rapporten, vilket innebär att Thompson har 30 dagar på sig att avsluta sin verksamhet som advokat. Den produktive Thompson har skickat ett pressmeddelande i vilket han hävdar att uteslutningen var en hämnd för diverse händelser.

Skicka en rättelse