Folkhälsoinstitutets spelberoendeuppdrag har påbörjat en ny undersökning om spelberoende i Sverige. Till skillnad ifrån den förra undersökningen för tio år sedan inkluderas nu också datorspel bland de mer traditionella pengaspelen.

På frågan om de bakomliggande orsakerna till undersökningen, och om Magnus Björks uppmärksammade bok och debattartikel hade någon påverkan svarade Spelberoendeuppdragets prjektledare Marie Risbeck följande till FZ:

Vår nya befolkningsstudie om spel och hälsa har varit planerad sedan ett och ett halvt år tillbaka och frågeformuläret började utarbetas hösten 2007. Då hade vi med många fler frågor om datorspel, men pga utrymmesskäl var vi tvungna att stryka merparten av dessa. Frågeformuläret har granskats och testats i SCB:s granskningslab i vintras och i våras genomfördes en pilotundersökning. Då hade vi med samma datorspelsfrågor som nu. Skälet till att vi valt att inkludera datorspelsfrågor i vår befolkningsstudie om spel och hälsa är alltså inte Magnus Björcks bok eller debattartikel. Skälen är inte heller att vi anser att datorspel kan leda till ett beroende liknande spelmani/spelberoende, som när det gäller spel om pengar. Idag finns ingen diagnos för datorspelsberoende och vi menar att vi har för lite kunskap ännu, för att kunna säga något säkert om paralleller mellan problem med datorspel och problem med spel om pengar. Datorspel har både positiva och negativa aspekter. Vi är dock väl medvetna om att för en del personer kan datorspelandet innebära mycket stora problem.

Projektet kommer att följa minst 12 000 personers hälsa och spelande under flera år framåt och dokumentera hur spelandet har förändrats det senaste decenniet.

Skicka en rättelse