För att piska upp stämningen och introducera de två nya klasser som decembers massiva #Warhammer Online-patch [n=28305 medför] - Black Guard och Knight of the Blazing Sun - kommer #Mythic dra igång ett in-game-event, "Heavy Metal", som håller på från imorgon till första december. Är du tillräckligt skicklig kan du få tillgång till de nya klasserna en vecka före kreti och pleti, och dessutom kommer det att finnas ett nytt scenario, Reikland Factory, bara tillgängligt under eventets gång.

Klicka för mer information

When the Heavy Metal live event begins on November 18th, players who log into WAR will see a new tab in the Tome of Knowledge. Clicking on this tab will open the Live Events page, where each day we'll place a new daily task. Completing these daily tasks earns influence, just like you'd earn in a public quest. There are rewards for Basic, Advanced and Elite influence, culminating in the ultimate prize: the chance to play WAR's new classes a full week before they're released to the public! This last reward won't be easy to earn, and players who want to get to the Elite level will need to log in each day and complete on the daily event.

Skicka en rättelse