#Valve har lagt upp en statistiksida som visar hur stor andel av #Left 4 Dead-spelarna som klarat spelets olika achievements. Av siffrorna framgår bland annat att de flesta inte klarat samtliga kampanjer, att bara 0,2 procent klarat alla kampanjer på expert och att ingen hunnit fixa Zombie Genocidest - 53 595 döda infekterade. (Kotaku noterar att #Dead Rising har en achievement som heter Zombie Genocider, som kräver 53 594 döda.)

Skicka en rättelse