Som vi tidigare berättat ([n=28673 här] och [n=28727 här]) drabbas #THQ hårt av den finansiella oron - det nordiska kontoret i Köpenhamn stängdes nyligen, utan förvarning, och nio anställda tvingades lämna sina uppdrag. En av dessa, branschveteranen och pr-managern Peter Jakobsen, berättar för FZ.dk om nedstängningen:

Jag hoppas att den ekonomiska situationen inte får samma följder för andra i branschen. Det är en olycklig situation som skadar alla parter.

THQ stängde i samma veva ett antal kontor i Asien, Österrike och Schweiz. Ett okänt antal medarbetare i engelskspråkiga länder har också förlorat jobbet. Skälet till neddragningarna är ekonomisk omstrukturering som en motåtgärd mot den finansiella oron. Hur nedläggningarna påverkar företagts spel återstår att se.

Skicka en rättelse