Men en ny film har skickats ut som plåster på såren.

Det var faktiskt tänkt att #Trine 2 skulle finnas tillgängligt för dig inom kort. Under våren, var det sagt, men utgivaren #Atlus menar på att detta icke kommer ske, utan ett släpp är istället att vänta mot slutet av sommaren. För att du inte ska tappa hoppet helt har en ny film på liret dykt upp - titulerad Alluring Adventure som bjuder på än mer av den urläckra estetisken som smälte våra hjärtan redan i och med #föregångaren.

Skicka en rättelse