Nästa lönnmördarspel med kodnamn 47 i huvudrollen kan heta Absolution. Åtminstone om man får tro en ansökan som #Square Enix brittiska kontor nyligen lämnade in till det europeiska patentverket. I den står klart och tydligt att man önskar registrera namnet Hitman: Absolution och att ärendet bland annat gäller "spelmjukvara".

Flera rykten har under vårens gång pekat mot att #Hitman 5 kommer att visas upp i samband med att E3-mässan går av stapeln i Los Angeles. Om den femte yttringen i serien ska avtäckas där är patentansökan förstås i senaste laget. I juni lär vi i vilket fall bli varse huruvida #IO Interactives danska skalle är tillbaka eller inte.