Fastän Playstation Network-krisen kostar #Sony miljontals dollar i uteblivna intäkter är det inte det ekonomiska bortfallet som är värst, enligt branschanalytikern Michael Pachter. Han förutspår att jobbet att vinna tillbaka spelarnas tilltro till företaget blir en betydligt tuffare uppgift än några uteblivna miljoner.

– Sony har ett litet finansiellt problem och ett stort PR-problem, säger Michael Pachter.

– Sony måste kunna försäkra att detta aldrig händer igen, och det innebär att de behöver höja säkerhetsnivån för PSN till långt över industristandard. Och att de behöver försäkra sig om att konsumenterna vet om att deras personliga information är säker.

Även Screen Digest-analytikern Piers Harding-Rolls ser återuppbyggandet av konsumenttilliten som företagets svåraste uppgift.

– Det är sannolikt att företaget kommer utöka reklamutgifterna för att återuppbygga märkets integritet och bygga upp tilliten till dess konsumenter. Detta kommer ha en påverkan på företagets vinstmarginaler under de kommande veckorna och månaderna, förutspår Piers Harding-Rolls.

– Förmodligen blir det ett visst tapp i PSN- och PS3-baserad affärsverksamhet efter denna händelse, men i nuläget är det omöjligt att uppskatta hur stort det kommer bli.

Tidigare idag hölls en stor presskonferens i Japan, där mer information om krisen uppdagades. Bland annat förbereder Sony ett "välkommen tillbaka"-paket för alla Playstation Network-användare, som tecken på goodwill.