Svenska #Starbreeze Studios nyligen publicerade delårsrapport för perioden 1 juli 2010 till 31 mars 2011 avslöjar att arbetet med Project Red Lime (som ryktas vara en omstart av #Syndicate-serien) dragit ut på tiden. Detta bakslag tillskrivs den höga personalomsättningen under hösten och vintern samt det faktum att flera nyckelpersoner dragit sig ur produktionen. Samtidigt sägs man ha nått en uppgörelse med EA som innebär att projektets omfattning och kreativa vision ökar i storlek.

Företagets styrelse skriver i sin rapport så här:

– Produktionen av Red Lime pågick för fullt under kvartalet. Efter kvartalets utgång träffades en överenskommelse med Electronic Arts om att utöka omfattningen av projektet. Detta i första hand för att kunna genomföra ett antal kreativa förbättringar. Vid publiceringen av denna rapport har överenskommelsen ännu inte hunnit formaliserats i skriftligt avtal. Den höga personalomsättningen under hösten och vintern påverkade produktionstiden negativt under kvartalet. Merparten av de personer som slutat har ersatts eller kommer att ersättas med inhyrda konsulter och nyrekryterad personal.

Vidare har den beräknade totalkostnaden för Project Red Lime ökat och de ursprungliga planerna på att #EA skulle betala ut en eventuell bonus om 12,6 miljoner kronor övergivits. Istället har man ingått ett nytt avtal som innebär att Starbreeze får 6,3 miljoner kronor i milstolpebetalning nu och resterande 6,3 miljoner kronor i bonus. Det nya avtalet innebär dock att Uppsalastudion själva måste finansiera en del av den förlängda produktionstiden.

– Projekttiden för projektet Red Lime har utökats och därmed har kostnadsprognosen för projektet ökat. Starbreeze erhåller inte full täckning för dessa kostnader från förläggaren och projektet beräknas att gå med ytterligare förlust. I beräkningen av projektets förlust ingår utökningen av intäkterna med 6,3 MSEK, framtida kostnader för personal, externa kostnader samt fasta kostnader fram till projektets slutdatum.

Dessutom avslöjar rapporten att #Starbreeze jobbar på ett nedladdningsbart spel:

– Under tredje kvartalet fortsatte utvecklingen av ett nedladdningsbart spel som tillsvidare är egenfinansierat. Dessutom arbetade ett mindre team med anpassning och inlärning av den licensierade Unreal-motorn som ska användas som teknisk bas i alla Starbreezeproduktioner under de kommande åren.