Fram tills nästa finansår räknar #Sony med att den totala kostnaden för Playstation Network-intrånget uppgått till 1,1 miljarder svenska kronor. PSN var offline i 25 dagar innan nätverket gradvis börjat återvända, och alla PSN-medlemmar garanteras bland annat gratis spel.

– Baserat på nuvarande information tillgänglig för Sony så är våra nuvarande kända kostnader associerade med det otillåtna nätverksintrånget uppskattade till drygt 14 miljarder yen till finansårets slut den 31 mars 2012, skriver Sony i en rapport.

Även jordbävningen som nyligen drabbade Japan har varit kostsam för företaget.

– Sony förväntar kostnader på uppemot 12 miljarder yen, främst för tomma fabriksanläggningar vid tillverkningsfabriker och tillkommande kostnader för livförsäkrings-policy.

Lägg därtill ytterligare fem miljarder yen som räknas som förlust i utebliven försäljning som resultat av jordbävningen, och det står klart att de senaste månaderna inte riktigt gått i Sonys favör.