#Bioware lurades lite när de detaljerade vad som skulle dyka upp på E3 när det kommer till #Star Wars: The Old Republic. För den smärre genomgång av spelet som nu dykt upp på nätet nämndes då icke. Men vad gör det, fröjdas bör en människa göra när mer än utlovat erbjuds. Nåväl, du får en gameplayinblick i flera delar av spelet (först hos Gamespot).

Fast, med handen på hjärtat är det svårt att inte vara än mer sugen på den filmiska rullen som är att vänta imorgon. Håller du med?

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="480" height="310" id="videoPlayer"><param name="movie" value="http://image.com.com/gamespot/images/cne_flash/production/eid..."></param><param name="scale" value="noScale"></param><param name="salign" value="lt"></param><param name="quality" value="high"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="flashvars" value="bwr=0&playerMode=embedded&movieAspect=16.9&mapp=embedded_480&gen=1&viewMode=sd&autoPlay=false&paramsXML=http%3A%2F%2Fuk.gamespot.com%2Fpages%2Fvideo_player%2Fxml.php%3Fid%3D6316714%26mode%3Dembedded%26width%3D480%26height%3D310%26newplayer%3D1%26skin%3DeidotheaEmbedded480_169.xml"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><embed id="mymovie" width="480" height="310" flashvars="bwr=0&playerMode=embedded&movieAspect=16.9&mapp=embedded_480&gen=1&viewMode=sd&autoPlay=false&paramsXML=http%3A%2F%2Fuk.gamespot.com%2Fpages%2Fvideo_player%2Fxml.php%3Fid%3D6316714%26mode%3Dembedded%26width%3D480%26height%3D310%26newplayer%3D1%26skin%3DeidotheaEmbedded480_169.xml" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" scale="noScale" salign="lt" allowfullscreen="true" quality="high" name="mymovie" style="" src="http://image.com.com/gamespot/images/cne_flash/production/eid..." type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>