Inför MLG Columbus inleddes ett samarbete med den koreanska toppligan GSL så att de två turneringarna skulle berika varandra med spelare. Många trodde därför att den tidigare amerikanska och europeiska tillställningen skulle bli dominerad av de erkänt duktiga koreanerna och när finalen var klar var pallplatserna tagna av de långväga gästerna.

Vann gjorde Terran-spelaren MMA som inte förlorade en match under hela helgen och som enkelt kunde ta två kartor över sin landsman Losira. Losira slog ut svenska Johan "Naniwa" Lucchesi i finalens första omgång medan MMA petade ut Zerg-spelaren. I spelaren kan du se alla matcher från helgen, du får upp menyn via knappen mellan kvalitéts- och fullskärmskontrollerna.

<object id="null" width="630" height="480" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">
<param value="true" name="allowfullscreen"></param><param value="always" name="allowscriptaccess"></param><param value="high" name="quality"></param><param value="true" name="cachebusting"></param><param value="#000000" name="bgcolor"></param><param name="movie" value="http://streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/play..."></param><param value="config=%7B%22plugins%22%3A%7B%22controls%22%3A%7B%22streams%22%3A%22str%22%2C%22akamai%22%3Atrue%7D%2C%22akamai%22%3A%7B%22url%22%3A%22http%3A//streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/player/AkamaiFlowPlugin.swf%22%7D%2C%22banner%22%3A%7B%22url%22%3A%22http%3A//streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/player/banner.swf%22%7D%2C%22auditude%22%3A%7B%22height%22%3A%22100pct%22%2C%22url%22%3A%22http%3A//streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/player/auditude.swf%22%2C%22left%22%3A0%2C%22width%22%3A%22100pct%22%2C%22top%22%3A0%7D%2C%22invideous%22%3A%7B%22height%22%3A%22100pct%22%2C%22url%22%3A%22http%3A//streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/player/invideous.swf%22%2C%22pid%22%3A3771%2C%22left%22%3A0%2C%22width%22%3A%22100pct%22%2C%22top%22%3A0%7D%2C%22viral%22%3A%7B%22url%22%3A%22http%3A//streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/player/share.swf%22%2C%22email%22%3A%7B%22script%22%3A%22http%3A//62.212.66.11/cmg/share/%22%7D%7D%2C%22TMPlugin%22%3A%7B%22playerID%22%3A%22P-W8J-51Q%22%2C%22url%22%3A%22http%3A//static.inplay.tubemogul.com/bootloader/TubeMogulFlowPlayer.swf%22%2C%22trackerIDs%22%3A%22TD-ASG-WXP%22%2C%22displayName%22%3A%22Default%20feed%22%7D%7D%2C%22playlist%22%3A%5B%7B%7D%5D%2C%22clip%22%3A%7B%7D%7D" name="flashvars"></param><embed src="http://streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/play..." type="application/x-shockwave-flash" width="630" height="480" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" cachebusting="true" flashvars="config=%7B%22plugins%22%3A%7B%22controls%22%3A%7B%22streams%22%3A%22str%22%2C%22akamai%22%3Atrue%7D%2C%22akamai%22%3A%7B%22url%22%3A%22http%3A//streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/player/AkamaiFlowPlugin.swf%22%7D%2C%22banner%22%3A%7B%22url%22%3A%22http%3A//streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/player/banner.swf%22%7D%2C%22auditude%22%3A%7B%22height%22%3A%22100pct%22%2C%22url%22%3A%22http%3A//streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/player/auditude.swf%22%2C%22left%22%3A0%2C%22width%22%3A%22100pct%22%2C%22top%22%3A0%7D%2C%22invideous%22%3A%7B%22height%22%3A%22100pct%22%2C%22url%22%3A%22http%3A//streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/player/invideous.swf%22%2C%22pid%22%3A3771%2C%22left%22%3A0%2C%22width%22%3A%22100pct%22%2C%22top%22%3A0%7D%2C%22viral%22%3A%7B%22url%22%3A%22http%3A//streamworksflowplayermodifcati.appspot.com/static/player/share.swf%22%2C%22email%22%3A%7B%22script%22%3A%22http%3A//62.212.66.11/cmg/share/%22%7D%7D%2C%22TMPlugin%22%3A%7B%22playerID%22%3A%22P-W8J-51Q%22%2C%22url%22%3A%22http%3A//static.inplay.tubemogul.com/bootloader/TubeMogulFlowPlayer.swf%22%2C%22trackerIDs%22%3A%22TD-ASG-WXP%22%2C%22displayName%22%3A%22Default%20feed%22%7D%7D%2C%22playlist%22%3A%5B%7B%7D%5D%2C%22clip%22%3A%7B%7D%7D" bgcolor="#000000" quality="true"></embed></object>