Om några minuter, klockan 22:15, startar en livesändning från #Battlefield 3-båset på E3-mässan i Los Angeles. Det är inte specifierat vad som kommer att visas under presentationen men vi hoppas på att de bjuder på mer gameplay, gärna från multiplayer då Operation Metro-filmen inte ger oss något övergripande. Se sändningen direkt här i nyheten.
<object width="460" height="260" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="flashvars" value="cid=8419884&autoplay=false"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf"></param><embed flashvars="cid=8419884&autoplay=false" width="460" height="260" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>