#Battlefield 3 är ett av de hetaste spelen på E3 i år. Det är helt klart. Däremot är #Activision-chefen Bobby Kotick osäker på spelets möjliga framgång, eftersom spelet bara verkar fokusera på pc-användarna.

– Än så länge har jag bara sett Battlefield 3 på pc. Jag har inte sett det på en konsol där den största delen av marknaden är. Om det bara är en pc-titel, som det ser ut som idag, är det bara en liten målgrupp som kan ta del av det, sa Kotick i en intervju med CNBC.
<object id="cnbcplayer" height="380" width="400" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..."><param name="type" value="application/x-shockwave-flash"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="quality" value="best"></param><param name="scale" value="noscale"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="salign" value="lt"></param><param name="movie" value="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/30000262..."></param><embed name="cnbcplayer" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" height="380" width="400" quality="best" wmode="transparent" scale="noscale" salign="lt" src="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/30000262..." type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>