Den heta kattkvinnan är en aktiv medkombatant till Batman i #Batman: Arkham City. I vissa fall kommer även trikåfantasten Robin vara det, då Best Buy-förbokare kommer kunna använda sig av honom i utmaningsläget. Det är borta på spelforumet Neogaf som en användare scannat in ett reklamutskick där detaljerna röjs.

Huruvida detta innebär att vi här i Sverige får mycket svårt att få tag i Robin, eller att det kanske släpps som DLC i ett senare skede, ja det lär framtiden utvisa.

Vem skulle du helst vilja se som spelbar karaktär från Batman-universumet?