Förutom solokampanjen i #Modern Warfare 3 innehåller den, precis som föregångarna, ett coop-läge döpt till Spec-Ops. Slåss mot svårare och svårare fiendeanfall tillsammans med en vän, helt enkelt. Det visades upp på mässgolvet på E3 men nu finns det även en chans att få en glimt av det även om du inte var på plats i Los Angeles. När #Infinity Ward och #Sledgehammer Games nyligen besökte Jimmy Fallon fick han, tillsammans med komikern Simon Pegg, avfyra några skott. Det intressanta börjar kring tre minuter.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" id="dmlkZW9faWQ9MTMzMzY4Ng" width="460" height="354" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.nbc.com/assets/video/5-0/swf/DirectWidget.swf?CXNI..."></param><param name="quality" value="high"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><embed src="http://www.nbc.com/assets/video/5-0/swf/DirectWidget.swf?CXNI..." quality="high" bgcolor="#000000" width="460" height="354" align="middle" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>