Väntan på att #en värld i krig skulle bli ännu lite mer aggressiv och sprida konflikterna ytterligare var lång och nervös. I början av året kom så beskedet - #World in Conflict: Soviet Assault skippar konsolerna och blir, liksom originalet, Windows-exklusivt. Inom kort drar striderna igång på allvar, men innan dess laddar du upp genom att läsa en första rapport från fronten.

Skicka en rättelse