Buggar, kraschbenägenhet och lika korkad AI som vanligt - trots en del klagomål mottogs #Empire: Total War varmt av de flesta recensenter. Uppenbarligen gick det hem också hos köparna - föga överraskande kniper det speltoppens förstaplats.

[speltoppen;y2009;w10]

Skicka en rättelse