Även om #Sports Interactive är kungar bland dem som vill bestämma fotboll gör #Eidos årligen tappra försök att erbjuda ett alternativ. Årets försök, #Championship Manager 2009, är sagt att börja från scratch, ett spel som bygger på erfarenheterna från tidigare misstag. Det var tänkt att dyka upp i slutet av april, men en färsk rapport förklarar att utvecklarna behöver mer tid på sig för att realisera drömmen om ett konkurrenskraftigt spel. Eller med Eidos-bossen Phil Rogers ord:

Vi kommer inte kompromissa med kvalitén och vi är säkra på att det här beslutet är rätt för konsumenterna och för seriens fortsatta popularitet.

Med andra ord: spelet dyker upp vid ett inte närmare preciserat datum under årets andra kvartal.

Skicka en rättelse