Du har läst recensionen, nu är det dags att titta på den. Det här är vår videorecension av årets hittills mest hyllade titel, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. En recension av ett jättespel vi klämmer in på drygt fyra minuter. Helt enkelt en annan variant av vår textrecension.

Vad du får är en summering av Johan Lorentzons recension. Det är alltså ett komplement till den.

Ros och ris tar vi tacksamt emot då detta är ett initiativ som är i sin linda. Vad fungerar bra? Mindre bra? Och fler videorecensioner kommer såklart framöver. Var det nån som sa Diablo IV?