Under en period då strategispelsgenren blivit mer och mer inriktad på småskaliga realttidsspel där 3d-grafik har fått en allt större roll så har svenska Paradox Interactive gått rakt mot strömmen. De började med det hyllade Europa Universalis och har sedan dess släppt flertalet strategispel där stor möda har lagts ner på historisk korrekthet och att ge spelet ett strategiskt djup som går långt utöver att bara leda sina styrkor i strid. Med sitt senaste spel Hearts of Iron 2 försöker de ta andravärldskrigsstrategi till en ny nivå.

Hearts of Iron 2 är som sagt ett komplext spel precis i stil med alla Paradox strategititlar. Det går dock inte att ta bort komplexiteten i sig då det helt skulle förstöra den känsla som utvecklarna byggt upp. Det ska krävas mycket av dig för att bli en framgångsrik ledare, du ska vara tvungen att ha koll på ditt lands produktion, forskning, diplomati och krigsföring.

Produktion

Ditt lands förmåga att producera olika varor styrs kortfattat förklarat av antalet territorier och dess förmåga att frambringa råvaror samt den mängd fabriker du innehar som ger ditt land en viss produktionskapacitet. När du sedan väljer vad du producerar kan du få olika typer av effektiviseringsbonus genom att välja att en serie- eller parallellproduktion. Du kan dock inte bara producera hur mycket nya pansarvagnar och flygplan du vill. Även befolkningen måste få sitt i form av godsprodukter och hur ska dina redan befintliga trupper klara sig utan underhåll och uppgraderingar? Till skillnad mot spelets föregångare styrs distributionen av detta mer eller mindre per automatik. Allt du som spelare måste göra är att bestämma hur många procent av produktionen det är som ska gå till de olika ändamålen och sedan sköter spelets AI resten. En minst sagt välkommen och efterlängtad förenkling.

Forskning

Forskning är något som har en enorm inverkan på utgången av krig och således är det även en viktig del i Hearts of Iron 2. Även här går det hela till på ett väldigt smidigt och intuitivt sätt. Allt du behöver göra är att anställa ett forskningsteam och sätta dom i arbete på att ta fram den kunskap du söker. Du kan dock inte ta vilket team som helst och tro att det ska jobba effektivt, alla team har en färdighetsgrad, kostnad samt en mängd specialkunskaper. Alla de olika forskningsalternativen kräver vissa kunskaper och väljer du då ett team som är specialister på en av dessa kunskaper så får du snabbare resultat. De team med flest specialiteter kostar och högst färdighetsgrad kostar givetvis mer så det gäller hela tiden att avgöra om den extra kostnaden är värd det snabbare resultatet.

Diplomati

Pennan är mäktigare än svärdet är ett gammal beprövat uttryck och i HoI2 stämmer det till stor del. Med rätt allianser och avtal kan du få fördelar som du inte kunde drömma om att få genom att använda mer hårdföra medel. Men vad som funkar åt ett håll funkar förstås även åt det andra och ska du klara dig måste du hålla ett vakande öga inte bara på ditt eget lands diplomatiska intressen utan även andra länders. Det är nu inte bara relationer med andra länder som kan ändras i diplomatifönstret, du kan även ändra inrikespolitiken. Du kan bland annat byta ut regeringsmedlemmar, vilket kan få en mängd olika effekter då varje regeringsmedlem bidrar med olika fördelar och nackdelar till ditt lands situation. Det gäller därför att även här noga överväga ditt beslut för att se om en förändring verkligen är värd den oro bland ditt lands befolkning som den orsakar. En gång om året har du även möjlighet att ändra ditt lands ståndpunkt i någon av flertalet kategorier, exempelvis kan du välja att driva landet mot en mer plan- eller marknadsstyrd ekonomi.

Krigsföring

Det som de flesta gillar allra bäst är nog ändå själva krigsföringen och här lär ingen bli besviken. Mängden trupper som finns till ditt förfogande är minst sagt imponerande och givetvis kommer alla med sina fördelar och nackdelar. Det är dock mer som avgör hur det ska gå i en strid, de generaler som för befäl påverkar sina trupper på en rad sätt och deras inverkan på en strids utgång ska inte underskattas. Du har även möjlighet att ge dina trupper order om understöd vid både försvar och anfall, order som kan betyda skillnaden mellan seger och förlust. För er som spelat HoI1 finns det även en trevlig nyhet som många har efterfrågat. I tidigare spel från Paradox har striderna tagit sin början när de trupperna tagit sin in i ett fientligt territorium. I HoI2 har detta dock ändrats så att man kan strida över gränserna, vilket dels gör det hela betydligt mer överskådligt samt att trupper som ger understöd inte behöver flytta på sig.

Skicka en rättelse