Vad innebär då ett stadsbyggarspel? Medieval Lords främsta inriktning ligger på att man som spelare ska bygga en stad med ett väl fungerande samhälle. För att ens invånare ska vara glada och betala skatt så att man får råd att utvidga sina domäner, de driftskostnader olika byggnader har samt att betala soldaterna deras löner har så finns det olika saker de vill ha. Det kan vara allt från grundläggande saker som mat och vatten till att få känna sig säkra tack vare stadsmurar och dylikt.

När man markerar en byggnad i spelet så dyker det upp en informationsruta om byggnaden och dess funktion. Gör man detta på ett vanligt hus så får man lite information om vilken nivå huset har, det finns nio olika nivåer husen kan uppnå, samt även sex olika mätare som visar vad de som bor där har och saknar. Är någon av dessa nere på rött (samt att dess ikon lyser rött) så är det något som akut måste ordnas för att staden ska fortsätta utvecklas, för annars kommer befolkningen att börja försvinna.

Staden måste som sagt konstant utvecklas för att befolkningen ska vara glada, nu behöver det inte enbart innebära att husen utvecklas till högre nivåer då det på vissa kartor är omöjligt att nå över en viss nivå utan att först ha erövrat någon särskild byggnad. Det fungerar även bra att erövra nytt land och utvidga sina domäner för att hålla befolkningen glada. Dock så måste man vara lite försiktig med detta så man inte erövrar för mycket land för fort och helt plötsligt står där med en för stor befolkning och inte tillräckligt stor matproduktion. Händer detta så är risken överhängande att befolkningen börjar överge domänerna och på grund av detta så sjunker automatiskt inkomsterna vilket i sin tur kan leda till att kassavalvet töms, väldigt fort.

För att åtgärda en ekonomisk kris så gäller det att ta reda på vad som orsakar denna. Om det är mat som saknas så gäller det att bygga fler åkrar, svinstior, fiskestugor och andra byggnader som producerar mat, dock så kan detta bli lite svårt att få råd att bygga dessa om pengarna börjar närma sig nollstrecket. Detta kan man i sin tur åtgärda genom att tillfälligt höja skatterna, stänga ner vissa byggnader som kostar pengar att driva samt även riva exempelvis stationära krigsmaskiner (detta kostar dock i sin tur pengar med). Om kassan blir negativ så innebär det inte automatiskt att spelet är över, utan efter ett litet tag så brukar fadern, som för övrigt är kung till ditt alter ego i spelet, skjuta in lite extra pengar. Däremot så bör man undvika detta då soldater brukar lämna armén samt att befolkningen lämnar staden och detta bör ju givetvis undvikas.

Eftersom man kan träna soldater till sin armé så innebär det att spelet har krigssekvenser, dock är dessa bara en mindre del av spelet och de olika strider som genomförs kan delas upp i tre olika kategorier; anfall för ett erövra en bit land, anfall för att erövra en by alternativt stad samt givetvis försvar av sina egna domäner.

För att erövra en bit tomt land från en datorspelare så får man placera ut en grupp soldater någonstans inne på dennes land. När soldaterna anlänt och slagit upp sitt läger så kommer en nedräkning, kallad Gods truce, att inledas. Denna nedräkning är tiden det dröjer före datorn skickar ut fiendetrupper för att bekämpa de invaderande trupperna, och det är verkligen att rekommendera att man använder den till att bygga försvarsmurar och torn som soldaterna kan söka skydd i så de klarar sig bättre, samt även krigsmaskiner som kan hjälpa till att besegra fienden.

När striderna väl sätter igång så vinner den vars trupper överlever. Är det datorn så behåller denne sitt land, om det är spelaren så får man en bit ny land som kan användas för att utvidga sin stad eller helt enkelt bygga en ny från grunden.
Vid belägring av en by eller stad så blir det däremot lite knepigare, nedräkningen för Gods truce är lite längre än vid en invasion för en bit land. Under denna så får man då positionera ut sina trupper inom ett visst avstånd från datorns huvudbyggnad, i spelet kallat för dungeon, vilken är målet man måste erövra för att vinna.

Även i dessa stridsmoment är det verkligen rekommenderat att komplettera de vanliga soldaterna med några krigsmaskiner som kan sprida död och förintelse över fiendetrupperna på avstånd utifrån deras stadsmurar, samt även slå hål i murarna, medan soldaterna koncentrerar sig på att bryta sig genom dessa.

Vid försvar av sin egen stad så finns inte Gods truce med, utan då är det bara att se till så att fiendesoldaterna inte tar sig fram till ens egen dungeon. Detta görs enklast genom att placera ut lite försvarsmurar på strategiska områden där fienden måste passera, även som försvar fungerar krigsmaskiner ypperligt för att minska antalet soldater som behöver posteras ut. Krigsmaskinerna är även väldigt bra att använda för att försvara sig mot vikingar som ibland försöker invadera då man kan ha turen och sänka ett flertal, om inte alla, deras skepp före de hinner landstiga.

Det krävs givetvis olika trupptyper för att kunna föra krig, Medieval Lords erbjuder dock inte så stor variation på vad man har för trupper till sitt förfogande. Utöver de olika sorternas krigsmaskiner så får man tillgång till två typer av trupper, infanteri samt kavalleri.

Infanteriet är då givetvis arméns huvudsoldater, dessa kan placeras ut i torn runt stadsmurarna för att försvara mot anfall samt att de spelar en huvudroll vid anfall då de både är distans- och närstridstrupper.
Dock är infanteri, vilka inte rör sig särskilt snabbt, väldigt känsliga mot krigsmaskinerna vilka kan decimera en infanteriarmé väldigt snabbt. Det är här kavalleriet kommer in då dessa rör sig snabbare och har som huvuduppgift att slå ut fiendens krigsmaskiner. Så för att lyckas med en belägring är det viktigt att man har en blandad armé.

Spelet i sig är enbart inriktat på singelplayer. Då det kan ta väldigt lång tid att spela genom en karta så går det att förstå varför utvecklarna valt att göra detta, och har tio olika scenarion. Även om detta låter lite så finns det gott om speltimmar att hämta då man först måste koncentrera sig på att få en blomstrande stad före det ens är att tänka på att börja erövra nya territorium då arméns storlek är baserad på den totala populationen och bara det i sig kan ta ett litet tag. Det här spelet är alltså inget för de som saknar tålamod.
Enligt utvecklarna så ska det även finnas möjlighet att ladda ner nya kartor från spelets hemsida för att förlänga spelnöjet.

Under spelets gång så kan det, precis som i verkliga livet, dyka upp väderförändringar som förändrar vattentillgången och farsoter som påverkar befolkningen och matproduktionen. Därför får man tänka sig lite för och till exempel inte enbart förlita sig på någon enstaka matkälla utan försöka fördela upp matproduktionen på de flertalet olika matkällor som finns att tillgå.

Musiken är väldigt stämningsgivande, den finns där i bakgrunden hela tiden och passar in väldigt bra. Som sig bör så märker man givetvis ifall någon anfaller på musiken då denna ändras för att skildra stridssekvenserna som är på väg att inträffa. Även grafiken är väl genomförd då man kan zooma in väldigt nära och få väldigt bra detaljer på vad som händer.

Nu efter ett tags spelande så vill jag påstå att Monte Cristo gjort ett väldigt bra jobb med Medieval Lords då det sticker ut lite från de flesta övriga spelen som släpps idag. Spelet är underhållande och har en tendens att se till så man fastnar och den där ”lilla stunden” blir enkelt några timmars spelande.

Testsystem:

Athlon XP3200+
1 GB RAM
Radeon 9800 Pro 128 MB
Windows XP