Har vi alla inte velat bli en ny Bill Gates med ett mångmiljardföretag som dominerar marknaden? Nej, kanske inte alla, men de flesta som vill får aldrig heller chansen. Istället får vi nöja oss med att under några timmar bli virtuell företagspamp med hjälp av någon av marknadens företagssimulatorer. Quas rättar till slipsen och tar sig an Jowoods senaste spel; Industry Giant 2.

Visst har jag alltid tyckt det varit kul att spela strategispel i stil med Sim City, men det är egentligen först på sistone, då jag börjat läsa till civilekonom jag aktivt sökt efter en riktigt bra företagssimulator. Därför blev jag riktigt nyfiken på Industry Giant 2 som inte bara målades upp som realistiskt, men även liknade mitt gamla favoritspel Transport Tycoon.

Exploatering

Industry Giant 2 skiljer sig dock från Transport Tycoon markant eftersom man här skall stå för både produktion och transport själv. Till en början måste man bestämma vilken marknad man skall ge sig in på. Det beror främst på vad naturen har att erbjuda, men även vad befolkningen i de olika städerna efterfrågar. Det lättaste är oftast att börja avverka skog eller föda upp kor, grisar, kycklingar etc. De stora pengarna hittar man dock när man börjar exploatera naturresurser såsom olja, järn och koppar. Men det kräver i sin tur längre transportsträckorr och ger tillgång till mindre råmaterial.

Nästa steg är att producera varor, vilket inte riktigt är så enkelt som det låter. Oftast räcker det inte med ett produktionsled, utan råmaterialet måste gå igenom ett flertal olika fabriker innan man har en säljbar produkt. Detta leder till nästa del i spelet, nämligen transporten. Alla butiker, fabriker och andra byggnader tar och lämnar sina varor i närliggande lagerlokaler. Ligger de inte tillräckligt nära får man istället bygga ett nytt varulager och se till att rätt varor fraktas mellan dessa. Varor kan fraktas med hjälp av lastbil, tåg, båt och flyg. Under spelets gång så utvecklas transportmedlen och det kommer ständigt nya fordon.

Men för att börja tjäna pengar behöver man butiker, vilka fördelaktigt placeras i de mest tätbefolkade områdena. Olika butiker säljer olika varor, så det är oftast en fördel om man koncentrerar sin produktion på en viss produktkategori för att slippa att behöva slänga upp en mängd olika sorters butiker. Hur mycket folket konsumerar varierar dessutom beroende på årstiden. Till exempel så förändras inte försäljningen på dagstidningar under året men kalendrar säljs nästan enbart under december.

Hög konsumtion

Vad man ganska snabbt märker i spelet är hur mycket befolkningen konsumerar, eller kanske snarare hur lite fabrikerna producerar. Bara för att tillgodose en butik i en större stad med en produkt behövs det två fabriker, vilka i sin tur behöver andra fabriker för att tillhandahålla material. Det krävs alltså lätt uppemot 20 fabriker för att producera ett fåtal varor till några butiker i en stad. Även transportsystemet är något underdimensionerat. Vill man frakta varor med lastbil får man oftast använda sig av runt 20-30 stycken på en ganska kort sträcka. Enstaka tåg räcker sällan heller långt utan istället får man parallell-köra minst fyra stycken för att hinna flytta tillräckligt med varor. Alla delar i spelet verkar vara något underdimensionerade och obalanserade.

Multiplayer

Industry Giant 2 bjuder spelaren på möjligheten att spela mot tre andra via ett lokalt nätverk eller via Internet. Det kan bli en helt annan upplevelse än att lira mot datorn eller ensam. Tyvärr så blir multiplayer något lidande då spelet är uppbyggt så att man måste utnyttja marken på absolut effektivaste sätt för att få plats med tillräckligt många fabriker och byggnader. En motståndare kan ställa upp en ensam fabrik mitt i sitt eget industriområde och tvinga en att utföra stora omstruktureringar.

Slutord

Industry Giant 2 är ingen företagssimulator som det säger sig vara. Det känns relativt orealistiskt och man ser inte så mycket av någon riktigt ekonomi. Vill man ha en företagssimulator i dagsläget bör man testa Capitalism. Men Industry Giant 2 är ändå ett småtrevligt strategispel med ett bra interface som inte är alltför olikt Transport Tycoon.

Testat på:

Athlon 1.52GHz
512MB RAM
Geforce3 64MB
Windows 2000

Skicka en rättelse