Att FZ gillar Half-Life 2 har knappast undgått någon läsare som följer vår nyhetsbevakning; förutom att vi i recensionen av spelet gav Valves mastodontsuccé högsta betyg och en av FZ:s åtråvärda guldmedaljer utsåg vi även spelet till fjolårets bästa spel - i tre olika kategorier. När FZ för ett tag sedan kom över Prima Games officiella guide till spelet var det därför med ett illa dolt leende jag insåg att jag var tvungen att spela igenom spelet igen - men den här gången med en tjock bok som komplement till den vid det här laget välbekanta kofoten.

Boken, som heter Half-Life 2: Prima Official Game Guide, kom ut redan ifjol men har först den senaste tiden funnits i svensk fackhandel (då hos flertalet olika rikstäckande butikskedjor för datorspel). Det kalifornienbaserade förlaget Prima Games är antagligen ett välbekant namn för många - företaget har sedan 1990 specialiserat sig på att ge ut olika strategiguider till en rad olika spel. Att Valve gav Prima uppdraget att ta fram en officiell guidebok för Half-Life 2 är därmed inte förvånande, då man sedan tidigare bland annat tagit sig an titlar som Doom 3, Return to Castle Wolfenstein och Star Wars: Knights of the Old Republic. Kort sagt - har du de senaste åren läst en guidebok för datorspel är chansen stor att den kommit från Prima.

Själva bokryggen är limmad, vilket snabbt visar sig vara ett irriterande problem - åtminstone för de som gärna vill ha boken uppslagen brevid datorn för att snabbt kunna titta i den under spelets gång. Den nuvarande lösningen gör att boken inte stänger sig själv med mindre än att man handgripligen tvingar upp sidorna - med risk för att förstöra den. Antagligen har man inte velat kosta på boken en bättre inbindning, vilket ofrånkomligen drar ner helhetsintrycket något.

Manualen som Valve glömde

Primas guide till Half-Life 2 är 320 sidor tjock och tryckt i fyrfärg på glansigt papper. Innehållet är fördelat över tjugo kapitel samt en avslutande del om Counter-Strike: Source. I mångt och mycket påminner upplägget om den spelmanual Valve själva aldrig bemödade sig att skriva - bokens första fem kapitel är en mycket utförlig beskrivning av hur spelet fungerar i praktisk mening. Instruktionerna innefattar allt från spelkontroller och grundläggande stridstekniker till en ambitiös genomgång av återkommande inslag i spelmiljöerna - som elektricitet, vatten, stegar och dörrar. Spelets vapen är detaljerat beskrivna och illustrerade på ytterligare fem sidor, därtill med uppgifter om skadeverkan och förslag på hur de kan utnyttjats på bästa möjliga sätt. Upplägget kan vid en första anblick synas banalt - men likväl har jag läst in mig på funktioner jag inte kände till sedan tidigare, trots att jag alltså spelat igenom hela Half-Life 2 i samband med att spelet släpptes.

Guiden innehåller fortsättningsvis beskrivningar av Half-Life 2:s samtliga fiender och motståndare - men också alla vänner och bundsförvanter som jobbar för motståndsrörelsen i spelet. Att det är en, som uttrycket lyder, första klassens "spoiler" står ganska snabbt klart för någon som sett spelet tidigare; ingenting lämnas oberört och alla personer och varelser presenteras i detalj. Även om det är värdefull information för den för första gången skall ta sig an en ny fiendetyp så är det svårt att ändå inte anse att man hade kunnat framlägga informationen på ett annorlunda sätt. Läser man Primas introduktion till spelet från början till slut vet man så mycket att många överraskningar delvis eller helt uteblir. Frågan blir då inte vad man kommer att möta, utan när man kommer att göra det.

Merparten av boken - 242 sidor, för att vara exakt - utgörs av själva spelguiden. Varje del av Half-Life 2 har fått ett eget kapitel, i vilket man dels beskriver hur spelaren tar sig vidare till nästa karta, och dels vad han eller hon kan förvänta sig stöta på under vägen. Layout och upplägg är identiska för varje kapitel - man börjar med en kort och övergripande genomgång av det aktuella spelområdet (med namn som "Point Insertion", "Route Kanal" och "Ravenholm"), i vilken man tar upp vilka motståndare, vänner och föremål man har turen (eller oturen) att stöta på.

Minutiös genomgång av banorna

Inför varje enskild bana som ingår i spelområdet följer sedan en fullständig karta med tillhörande förklaringar. Alla föremål, dolda utrymmen och särskilda händelser är tydligt utmärkta och - med kartornas hjälp - nästintill omöjliga att missa. De sidor som beskriver varje enskild bana gör det på ett föredömligt sätt; ingenting lämnas åt slumpen - och då menar jag verkligen ingenting. Prima går igenom varje bana minutiöst och dokumenterar i princip varenda fiende, föremål och fälla från början till slut. Man har konsekvent genom hela boken valt att förlita sig på skärmdumpar, vilka illustrerar en tillhörande och löpande text som noggrannt redogör för olika sätt man tar sig igenom banorna. Överlag fungerar det bra - är något otydligt hänvisar man till bilderna, som trots sina små mått ändå tydligt visar relevanta inslag från spelmiljöerna. Ibland räcker dock inte bildmaterialet till - inte sällan handlar det då om att man rör sig över så stora områden att översiktskartan inte förmår att visa detaljer som guiden hänvisar till. Man kan fråga sig varför Prima inte valt att i de här fallen visa inzoomade, mer detaljerade kartor. Även om det inte är något större problem hade jag själv dock gärna sett att man kartlagt vissa områden i högre detaljrikedom, för tydlighetens skull.

Här och var har man fällt in små rutor med text som uppmärksammar läsaren på olika saker - allt från fällor och andra farliga situationer till allehanda kuriosa som annars lätt passerar obemärkt förbi. Jag har själv - med visst nöje - kunnat konstatera att Valve gjort ett betydligt mer rigoröst jobb med Half-Life 2 än vad jag förstod första gången jag tagit mig igenom spelet (vilket bland annat stod klart efter att jag med bokens hjälp undersökt delar av kanalsystemet och Eli Vances laboratorium närmare; trots att jag tyckte mig ha tagit mig tid att se så mycket som möjligt har jag likväl missat åtskilliga detaljer som Prima redogör för).

Bortglömd Half-Life 2 Deathmatch

De sista 42 sidorna tillägnas onlinefenomenet Counter-Strike: Source. Titeln, som följer med alla exemplar av Half-Life 2, behöver knappast någon närmare presentation. Prima har valt att ge en kortfattad beskrivning av hur spelets menysystem fungerar och hur man startar en egen spelserver. Resterande innehåll förklarar varje enskild officiell bana som följer med spelet i text och med bilder. Respektive lag ges olika taktiska tips, vilka antagligen kan komma nybörjare till del. Mer erfarna spelare hittar dock förmodligen inga egentliga nyheter här - motsvarande material kan kostnadsfritt hittas på nätet.

Även om man genomgående beskriver banorna i Counter-Strike: Source bra kan - och bör - man fråga sig varför man inte berör det populära flerspelarläget Half-Life 2 Deathmatch överhuvudtaget. Svaret är, med all sannolikhet, att Prima inte haft ett färdigt manus att arbeta efter då det senare spelläget släpptes först efter boken trycktes i sin första upplaga. Frågan är om man inte hade kunnat invänta Valves eget utvecklingsarbete - avsaknaden av en genomgång av Half-Life 2:s deathmatch-läge känns fattig, i synnerhet när man valt att ge Counter-Strike: Source så mycket plats.

Slutord

Half-Life 2: Prima Official Game Guide är i grund och botten en väldigt välskriven bok, som fyller sitt syfte på ett utmärkt sätt - med hjälp av kartor, illustrationer och en utmärkt och varierande engelska beskriver den hela Half-Life 2 i detalj, från början till slut. Genomgången av spelmiljöer, vapen, fiender och allierade är snudd på klanderfri och lämnar kort sagt ingenting att önska. Trots mindre brister - som den limmade ryggen och det uteblivna kapitlet om Half-Life 2 Deathmatch - är boken ett gediget arbete, vilket betyget också reflekterar - med fyra FZ-logotyper och en silvermedalj visar Prima att man förvaltar uppdraget från Valve på ett moget, ansvarsfullt och kompetent sätt.

Likväl är det höga FZ-betyget i det här fallet inte det samma som en allmän köprekommendation. Med ena handen på hjärtat är Half-Life 2 inte en titel som nödvändigtvis kräver en spelguide - tvärtom så skulle jag vilja påstå att de flesta tar sig igenom spelet utan hjälp av varesig andra spelare eller böcker. Primas guide till Half-Life 2 riktar sig, i min mening, dels till de spelare som vill ha den manual Valve själva aldrig skrev, och dels till den som redan tagit sig igenom Half-Life 2 och vill ha ut det sista av spelet. De som inte tröttnat på att göra processen kort med zombier och combinesoldater och har pengar över torde inte bli besvikna av boken - övriga gör klokt att behålla pengarna tills Valve släpper sin första expansion till Half-Life 2.

Skicka en rättelse