Playstation 4 finns idag i två versioner: en med 500 GB lagringsutrymme och en med 1 TB. Men det är mekaniska hårddiskar på 5400 varv/minut som sitter i konsolerna, vilket är avsevärt långsammare än moderna alternativ. I vissa spel kan det leda till långa laddningstider.

Ett sätt att råda bot på detta är att byta ut den mot en SSD, en produkt där kostnaden sjunker hela tiden. Den främsta fördelen med en SSD är den betydligt snabbare läshastigheten som i sin tur bidrar till kortare laddningstider. Så här byter du lagringsenhet i din PS4.

I det här testat ska vi se hur stor skillnad en SSD faktiskt gör i en Playstation 4. Vi ska också se om det är värt kostnaden. För trots de sjunkande priserna är SSD-lagring fortfarande avsevärt dyrare än hårddisklagring mätt i krona per gigabyte. Vi använder en Samsung SSD 850 Pro på 1 TB, men man kan givetvis använda vilken 2,5-tums SSD man vill.

Metod

För det här testet har vi valt ut sex stycken titlar, nämligen Grand Theft Auto V, Just Cause 3, Fallout 4, #Metro Redux, #Wolfenstein: The New Order och Borderlands: The Pre-Sequel. Spelen har valts för att få en blandning av titlar med erkänt långa laddningstider och några där laddtiderna inte tagits upp som ett problem. Tre av titlarna är spel med öppna världar, där laddningar mellan uppdrag och liknande förekommer ofta, medan resterande är linjära förstapersonsskjutare.

Just Cause 3 är ökänt för sina laddtider på PS4.

Rent praktiskt utfördes testet så att vi valde ut en eller flera sekvenser där laddningstider förekom. Sedan testades dessa med både den förinstallerade mekaniska hårddisken och en SSD. Varje laddningssekvens gjordes om tre gånger för att få ett pålitligt resultat.

Resultat

För GTA V mättes tiden från det att spelet startades i Playstation 4-menyn till det att det gick att kontrollera karaktären i spelet. Rent tidsmässigt blev det en förbättring på cirka 20 sekunder med SSD:n jämfört med den mekaniska. Det är 22 procent snabbare, vilket inte låter så mycket jämfört med andra resultat i det här testet, men spelet upplevdes som mycket snabbare och eftersom starttiden är lång gör 20 sekunder ganska mycket för upplevelsen.

I testets andra spel, Just Cause 3, mätte vi laddningstiderna i flera scenarion, nämligen från menyn till det att spelet startade, hur lång tid det tog att att ladda om uppdrag och laddningstiden när man dött. Största skillnaden blev laddningstiden från menyn: från 1 minut och 16 sekunder till 42 sekunder – en minskning med hela 36 sekunder, alltså nästan en halvering. Värt att nämna är att inloggningen till online-servrarna inte räknades med. I övriga scenarion skiljde det endast ett fåtal sekunder.

Fallout 4 är (ö)känt för sina långa laddningstider, speciellt på konsol. Sedan spelet släpptes har Bethesda åtgärdat detta något med uppdateringar, men laddningsskärmar är fortfarande vanligt förekommande. De tillfällen som valdes ut för Fallout 4 var laddning från spelets meny, omladdning när man dör, mellan Vault 11 och utomhus samt från Diamond City till The Fens.

Fallout 4 tjänar på SSD-bytet.

Överlag gör bytet till SSD ganska stor skillnad i Fallout 4. Det scenario där den snabbade upp laddningstiden mest var från spelets meny tills det att spelet startade: från 45 till 18 sekunder. Detta innebar alltså en skillnad på 28 sekunder, eller 60 procent snabbare. Även mellan Diamond City och The Fens var det en markant skillnad på 16 sekunder, från 38 till 22 sekunder.

I testerna av de tre sista spelen – Metro Redux, Wolfenstein: The New Order och Borderlands: The Pre-Sequel – låg laddningstiderna på mellan 1-15 sekunder, och den enda nämnvärda skillnaden hittades i Metro: från 12 till 6 sekunder i en sekvens. I övriga tester var skillnaden max 1 sekund – knappt urskiljbart.

Byta eller inte byta?

Våra tester ger inget självklart svar på om det är värt kostnaden att stoppa en SSD i din PS4. Tidsvinsten varierar kraftigt – från rejäla kapningar till ingen tidsvinst alls. En tendens är att stora open world-titlar, som Fallout 4 och GTA V, drar mest nytta av den snabbare lagringsenheten. Detta för att laddniningsskärmar är vanliga, att världen laddas löpande under spelandet. I de fallen kan ett byte vara värt att överväga, medan investeringen i andra fall är bortkastad.

I Wolfenstein: The New Order är hårddisk och SSD lika snabba.

I vissa fall skalar alltså SSD:n många trista sekunder av laddningstiderna – men det är dyra sekunder. Trots att SSD-enhet sjunkit i pris är det fortfarande en kostsam upgradering, och som testet visar varierar effekten från spel till spel. Om du spelar många open world-spel kan ett byte vara värt att fundera på, men om du vill komma billigare undan kan en hybriddisk vara en mindre dyrköpt satsning.