Förnuft...

Medlem
Förnuft...

Med anledning av mina tidigare skriverier måste jag nu bedriva samhällstjänst...

Jack Daniel's, Jägermeister, Suntory och Bacardi....blanda dessa med en gnutta dåligt omdöme, och lite defekta gener efter behov, så får du en uppfriskande fläkt av...

Anonyma Alkoholister, eller AA.

En organisation som skapades i...(10 000 krs frågan...)...USA!
Närmare bestämt i Akron, Ohio, 1935 den 10 juni.
Idag har man 105000 grupper i 180 länder och dom som faktiskt, mot förmodan, har läst mina tidigare skriverier vet då att man med råge täcker upp för Bacardis spridning av onskans heliga drycker i världen...

1956 var det då dags för Sverige att renas, Stockholm och Göteborg var tydligen syndens nästen och där började man missionen. 2009 fanns 425 grupper i Sverige.
Ingen medlemsinformation finns men antalet medlemmar uppskattas till ca 10000 i Sverige och för er som reser så finns svenskspråkiga grupper i Spanien, Finland och Thailand.

Nu ska jag sluta jävlas för AA gör ett bra jobb och ska inte beblandas med religiösa påhitt som jag av någon anledning skrivit ut, ber om ursäkt.
Det hela började med att börsanalytikern William Griffith Wilson och läkaren Robert Holbrook Smith träffades och hjälpte varandra att komma över sin alkoholism.
Man använder sig av ett flerstegsprogram som härstammar från Oxfordrörelsen.

AA:s tolvstegsprogram ser ut som följande och kan förklaras bättre i boken Anonyma Alkoholister

1- Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att våra liv hade blivit ohanterliga.

2- Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.

3- Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade Honom.

4- Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.

5- Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.

6- Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

7- Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.

8- Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.

9- Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.

10- Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.

11- Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade Honom - varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12- När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

-------------------------------
Hrm, en organisation som själva säger att man inte har religiösa eller politiska anknytningar men som pratar om Gud i sina steg...?
Grejen är att man faktiskt fungerar i 180 länder och man ska inte se det som Gud utan som en större kraft som hjälper en.
-------------------------------

Man har även 12 traditioner:

1- Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i AA.

2- För vår grupp finns bara en högsta auktoritet - en älskande Gud såsom Han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de styr oss inte.

3- Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

4- Varje grupp bör vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller AA som helhet.

5- Varje grupp har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till andra alkoholister som fortfarande lider.

6- En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, annars kommer problem med pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte.

7- Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.

8- AA bör alltid förbli icke professionellt men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter.

9- AA som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för serviceverksamhet. Dessa är direkt ansvariga inför dem de tjänar.

10- AA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.

11- Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi bör alltid iakttaga personlig anonymitet i förhållande till press, film och radio.

12- Anonymiteten är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa princip framför person.
-------------------------------

I slutändan är det dock upp till var och en om man klarar det eller inte, men organisationer som AA har hjälpt många. Enkelhet och förstående är ord som jag tänkte på när jag skrev detta. Man tar inte emot pengar utifrån, man har bara sina möten, inga behandlingshem eller sånt. Men det blir fortfarande vad man själv gör det till.
Personligen har jag inte mycket till övers för alkoholister, man har själv satt sig där och det är ingen överraskning att alkohol har biverkningar, liksom tobak och droger.
Men alla verkar inte ha det förståndet tyvärr.
Jag är dock ingen nykterist själv men jag har inga som helst problem med alkohol vare sig när jag dricker eller inte.

[http://www.aa.se/]

#blogg

Förnuft...

Min far var tyvärr alkoholist, han levde aldrig över sin 45 årsdag, även om han hade varit medveten om AA hade han nog aldrig tagit steg ut och mött "Gud", eller vad man nu vill kalla ett liv utan toxiner i kroppen


FZ - SAMLADE SKRIFTER: #walter_iego

Don't drink and drive, and don't drink and live...


FZ - SAMLADE SKRIFTER: #walter_iego

1
Skriv svar