Slö ********* skit hög

Medlem
Slö ********* skit hög

Vet nån ett bra sätt att snabba upp en dator på?
Min gamla häck klarar med nöd och näppe av Minecraft även om den före grafikkortsbytet som gjordes klarade s.g.s alla spel jag har. Kan det ha något att göra med att BIOS inställningarna blev ändrade efter bytet av kortet? Hjälp snälla

Medlem

Är det bara minecraft du har problem med?


Motivator's Lifestyle. Athletic Martyr. Build your own foundation.

Medlem

Nej. Alla spel pajjar. Och dessutom var grafikkortet en uppgradering.

Medlem

Finns ju inte mycket magiskt man kan göra. Om den nu är väldigt seg men har varit snabb tidigare kan det enklaste helt enkelt vara att formattera om datorn. Om det inte är ett lockande alternativ kan du ju avinstallera drivrutinerna till grafikkortet (det som ändrades senast), starta om och sedan installera de senaste drivrutinerna du kan gå tag på.

Det är inte särskilt troligt men om du har en nedrans tur kan en liten titt i task manager kanske ge dig en ledtråd annars.

Skulle inte tro att det är något i BIOS, de sakerna brukar inte ändra sig själva men om du ändå till vara säker på att allt är som från fabriken kan du ju återställa det, kolla i moderkortsmanualen hur man gör på ditt.


A casual stroll through a lunatic asylum shows that faith does not prove anything. -- Friedrich Nietzsche

Medlem

nya grafikkortet som suger mycket ström ?

Inaktiv
Skrivet av pierreB:

nya grafikkortet som suger mycket ström ?

Precis kolla om ditt nätagg klarar av alla dina komponenter, nya grafik kort kan ta mycket mer ström än äldre.

Men annars så kör en formatering, eller skriv "msconfig" i start för att ta bort program som körs i bakgrunden. "ta på hide all windows softaware dock"


The definition of insanity?

Medlem

om den får fö lite ström borde den väl stänga al sig själv helt och hållet? och var hittar i sysconfig hittar jag hide all windows software?

Medlem

BIOS är uppdaterad senas 24.5.2007. är det för lång tid sedan?

Medlem

Strömmen är det inget fel på eftersom datorn fungerar.

BIOS är ingenting man uppdaterar jämt och ständigt, är inte ens säkert att det finns en uppdatering till ditt BIOS.
Du får helt enkelt kolla på tillverkarens hemsida om det finns och vad dom ändrade i den senaste BIOS uppdateringen, chansen att det löser ditt problem är dock obefintligt.

Utan att veta vad du har för komponenter så är det svårt att ge något konkret råd, men som en tidigare sa börja med att avinstallera dina grafikdrivrutiner,boot om och installera det senaste som finns från tillverkaren.

Inaktiv
Skrivet av TontteJooi:

om den får fö lite ström borde den väl stänga al sig själv helt och hållet? och var hittar i sysconfig hittar jag hide all windows software?

Start - "msconfig" - Services - "Hide all Microsoft services"

Start - "msconfig" - Startup

Här kan man hitta en massa skit som segar ner datorn som fan, allt det här startats när du kommer in i desktop. Ta bara bort sånt du inte vill ha idle i bakgrunden men som du kan starta manuellt. ec. Steam. Om du inte vet vad något är så är det bäst att låta det vara. Men på gamla datorer kan rensning här vara guld värd.

PS: Datorn kan visst funka utan att du har tillräckligt med watt på ditt nät agg. När du startar ett spel dock så drar grafik kort mycket mer och datorn kan sakta ner sig själv "rejält" för att kompensera.


The definition of insanity?

Medlem
Skrivet av Supercoca:

Strömmen är det inget fel på eftersom datorn fungerar.

Fast det där var väl verkligen dagens halvsanning. Det kan fungera utmärkt tills man stressar kortet, eller tills strömkraven byggs upp, och då uppstår problem. Nätaggregatet kan alltså mycket väl vara en faktor.


Motivator's Lifestyle. Athletic Martyr. Build your own foundation.

Medlem

Med tanke på den felbeskrivning som har angetts så ser jag inte att felet beror på ett strömproblem, skulle datorn lid av för lite ström kapacitet vid belastning skulle det uppstå helt andra problem.

Medlem

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x690dcc64, pid=5108, tid=5964
#
# JRE version: 6.0_31-b05
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.6-b01 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [atioglxx.dll+0xdcc64]
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x03578400): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=5964, stack(0x06470000,0x064c0000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00035cb4

Registers:
EAX=0x00035cb0, EBX=0x0663c000, ECX=0x00035cb0, EDX=0x0000000d
ESP=0x064bf044, EBP=0x064bf080, ESI=0x0663c000, EDI=0x0e040b18
EIP=0x690dcc64, EFLAGS=0x00010202

Top of Stack: (sp=0x064bf044)
0x064bf044: 0e040b18 0663c000 064bf080 41000000
0x064bf054: 41000000 00035cb0 00000000 690cd4d8
0x064bf064: 0e040b18 0609c0bc 0663c000 064bf080
0x064bf074: 00000000 064bf06c 00000000 00000003
0x064bf084: 690cf271 00000032 0663c000 064bf0f8
0x064bf094: 00000000 690cca3e 00001405 0609c000
0x064bf0a4: 03578400 064bf0e8 064c7b07 00000032
0x064bf0b4: 00001405 0609c000 00f7d980 03578528

Instructions: (pc=0x690dcc64)
0x690dcc44: 44 24 14 8b 40 04 85 c0 89 44 24 08 0f 84 85 01
0x690dcc54: 00 00 55 56 57 8d a4 24 00 00 00 00 8b 4c 24 14
0x690dcc64: 8b 51 04 8d 41 0c 8d 54 0a 0c 3b c2 89 44 24 0c
0x690dcc74: 89 54 24 18 0f 83 4c 01 00 00 8b ff 8b 28 8b fd

Register to memory mapping:

EAX=0x00035cb0 is an unknown value
EBX=0x0663c000 is an unknown value
ECX=0x00035cb0 is an unknown value
EDX=0x0000000d is an unknown value
ESP=0x064bf044 is pointing into the stack for thread: 0x03578400
EBP=0x064bf080 is pointing into the stack for thread: 0x03578400
ESI=0x0663c000 is an unknown value
EDI=0x0e040b18 is an unknown value

Stack: [0x06470000,0x064c0000], sp=0x064bf044, free space=316k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [atioglxx.dll+0xdcc64] atiPPHSN+0x38084

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J org.lwjgl.opengl.GL11.nglCallLists(IILjava/nio/Buffer;IJ)V
J org.lwjgl.opengl.GL11.glCallLists(Ljava/nio/IntBuffer;)V
J ny.a()V
J l.a(ID)V
J l.a(IIID)I
J l.a(Lacl;ID)I
J lo.a(FJ)V
J lo.b(F)V
J net.minecraft.client.Minecraft.x()V
j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+41
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
0x03569400 JavaThread "Client write thread" daemon [_thread_blocked, id=4736, stack(0x06b90000,0x06be0000)]
0x034a1000 JavaThread "Client read thread" daemon [_thread_in_native, id=4732, stack(0x06b40000,0x06b90000)]
0x05fb3800 JavaThread "Thread-12" daemon [_thread_in_native, id=4536, stack(0x07ec0000,0x07f10000)]
=>0x03578400 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=5964, stack(0x06470000,0x064c0000)]
0x03514800 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=5960, stack(0x03f10000,0x03f60000)]
0x0350fc00 JavaThread "D3D Screen Updater" daemon [_thread_blocked, id=5708, stack(0x03ec0000,0x03f10000)]
0x00aa6400 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=5124, stack(0x00b40000,0x00b90000)]
0x034f9400 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=5664, stack(0x03a20000,0x03a70000)]
0x034fec00 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=5632, stack(0x039d0000,0x03a20000)]
0x0349b800 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=5536, stack(0x03b90000,0x03be0000)]
0x033ea800 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=5240, stack(0x036b0000,0x03700000)]
0x033d1400 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=5208, stack(0x03610000,0x03660000)]
0x03099000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=5168, stack(0x032e0000,0x03330000)]
0x0308a400 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=5176, stack(0x03290000,0x032e0000)]
0x03088c00 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=5144, stack(0x03240000,0x03290000)]
0x03087400 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=5140, stack(0x031f0000,0x03240000)]
0x0307a000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=5148, stack(0x031a0000,0x031f0000)]
0x03075400 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=5156, stack(0x03150000,0x031a0000)]

Other Threads:
0x03071800 VMThread [stack: 0x03100000,0x03150000] [id=5128]
0x0309b000 WatcherThread [stack: 0x03330000,0x03380000] [id=5160]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 157376K, used 34447K [0x0ff60000, 0x1aa20000, 0x254b0000)
eden space 139904K, 12% used [0x0ff60000, 0x10ff3e70, 0x18800000)
from space 17472K, 100% used [0x19910000, 0x1aa20000, 0x1aa20000)
to space 17472K, 0% used [0x18800000, 0x18800000, 0x19910000)
tenured generation total 349568K, used 97007K [0x254b0000, 0x3aa10000, 0x4ff60000)
the space 349568K, 27% used [0x254b0000, 0x2b36bd40, 0x2b36be00, 0x3aa10000)
compacting perm gen total 17664K, used 17641K [0x4ff60000, 0x510a0000, 0x53f60000)
the space 17664K, 99% used [0x4ff60000, 0x5109a480, 0x5109a600, 0x510a0000)
No shared spaces configured.

Code Cache [0x00bc0000, 0x01130000, 0x02bc0000)
total_blobs=2691 nmethods=2363 adapters=261 free_code_cache=27865280 largest_free_block=192

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00425000 C:\Program\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x7c900000 - 0x7c9b4000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fa000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77dc0000 - 0x77e6b000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f03000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x7e360000 - 0x7e3f1000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x76370000 - 0x7638d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
0x0ff00000 - 0x0ff51000 \\?\c:\program\sonera\sonera tietoturva\hips\fshook32.dll
0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x76b30000 - 0x76b5e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d14c000 C:\Program\Java\jre6\bin\awt.dll
0x72fd0000 - 0x72ff6000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x774d0000 - 0x7760e000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\COMCTL32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x5b270000 - 0x5b2a8000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x03700000 - 0x0373f000 C:\Program\Sonera\Sonera Tietoturva\Spam Control\fsscoepl.dll
0x7c9c0000 - 0x7d1d9000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x746f0000 - 0x7473c000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x751a0000 - 0x751ce000 C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x037a0000 - 0x03946000 C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
0x6df20000 - 0x6df26000 C:\WINDOWS\system32\d3d8thk.dll
0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program\Java\jre6\bin\net.dll
0x71aa0000 - 0x71ab7000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71a90000 - 0x71a98000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program\Java\jre6\bin\nio.dll
0x71a40000 - 0x71a80000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76d50000 - 0x76d69000 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x03680000 - 0x036a5000 C:\Program\Bonjour\mdnsNSP.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x698b0000 - 0x69908000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a80000 - 0x71a88000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x769b0000 - 0x76a64000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x03a90000 - 0x03ae5000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
0x77a70000 - 0x77b06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x064c0000 - 0x0652b000 C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x06530000 - 0x065fc000 C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll
0x03960000 - 0x03981000 C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll
0x73730000 - 0x7377b000 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
0x73b90000 - 0x73b96000 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
0x6d350000 - 0x6d356000 C:\Program\Java\jre6\bin\jawt.dll
0x69000000 - 0x694c0000 C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll
0x03b50000 - 0x03b63000 C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\.minecraft\bin\natives\jinput-dx8.dll
0x6d3a0000 - 0x6d3d9000 C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll
0x68e60000 - 0x68e69000 C:\WINDOWS\system32\HID.DLL
0x77910000 - 0x77a05000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.DLL
0x76c20000 - 0x76c4e000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
0x76c80000 - 0x76ca8000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
0x77680000 - 0x776a1000 C:\WINDOWS\system32\NTMARTA.DLL
0x71be0000 - 0x71bf3000 C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll
0x07ea0000 - 0x07eb2000 C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\.minecraft\bin\natives\jinput-raw.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m
java_command: C:\Documents and Settings\Thomas\Skrivbord\Minecraft.exe
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
CLASSPATH=.;C:\Program\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\;C:\Program\QuickTime\QTSystem\;C:\Program\Java\jre6\bin
USERNAME=Thomas
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 44 Stepping 2, AuthenticAMD

--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Service Pack 3

CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 15 model 44 stepping 2, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, mmxext, 3dnow, 3dnowext

Memory: 4k page, physical 1046960k(48332k free), swap 2519484k(1228388k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.6-b01) for windows-x86 JRE (1.6.0_31-b05), built on Feb 3 2012 18:44:09 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Sun Mar 18 11:34:52 2012
elapsed time: 393 seconds

detaa var en felrapport som uppsotd nät MC crashade

Medlem
Skrivet av TontteJooi:

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
...etc och blablablabla............

Du har strul med Java´t, dvs:
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_%28programming_language%29
http://www.java.com/sv/download/faq/whatis_java.xml

Rensa skiten och installera nytt.

Skrivet av TontteJooi:

Vet nån ett bra sätt att snabba upp en dator på?
Min gamla häck klarar med nöd och näppe av Minecraft även om den före grafikkortsbytet som gjordes klarade s.g.s alla spel jag har. Kan det ha något att göra med att BIOS inställningarna blev ändrade efter bytet av kortet? Hjälp snälla

Rätt så listigt att nämna din hårdvara osså... Vilket gkort hade du och vilket bytte du till? Utav din förra post ser jag att det är en gammel häck med en singelcore men ditt mobo etc ser man inte.


Don't argue with Idiots. They drag you down to their level and beat you with experience.

Medlem

En krasch i java är inte nödväntigtvis ett tecken på att det är fel på java. Det kan också vara fel på något annat som java använder sig av. Känns troligare att det är grafikkortets fel men om nu OP har testat att ta bort de drivrutinerna och installera de nyaste (vilket denne nu inte skrivit något om) kan det vara värt att prova att bråka med java också.


A casual stroll through a lunatic asylum shows that faith does not prove anything. -- Friedrich Nietzsche

Medlem

Att få igång minecraft kan vara lite lurigt. Kolla så att du har rätt Java-version installerad, för mig var det problemet när jag fick dålig prestanda.


Motivator's Lifestyle. Athletic Martyr. Build your own foundation.

Medlem
Skrivet av Parzec:

En krasch i java är inte nödväntigtvis ett tecken på att det är fel på java. Det kan också vara fel på något annat som java använder sig av. Känns troligare att det är grafikkortets fel men om nu OP har testat att ta bort de drivrutinerna och installera de nyaste (vilket denne nu inte skrivit något om) kan det vara värt att prova att bråka med java också.

Japp, sant...hade själv ett mobo som inte "tålde" java för runt en tio år sedan, men det är den plausiblaste orsaken som jag ser det just nu.

Edit : Har sysslat med felsökning i massa år nu, när man träffar på en sådan här tråd eller får frågan, så får man försöka tyda kunskapen hos den som har problemet och ta problemet efter hjälpsökarens parametrar och fokusera på ett problem i taget utefter vad man anser vara troligaste problemet.

Är det inte så, så går man vidare.


Don't argue with Idiots. They drag you down to their level and beat you with experience.

Medlem

vet int vad det förra grafikkortet var för nåt men det nya är iaf ATI Radeon x550. Och det drar mer ström en det gamla. Men det är faktsikt inte singlecore utan duelcore en AMD Sempron närmare bestämt.

Medlem

Java 6 elr 7 bettre för 32-bit?

Medlem

Detta är sagan om Mr.Idiot. En dag började Mr.Idiots dator att krångla med Javat. Mr.Idiots första drag var at söka hjälp på FZ forumet, vilket visade sig vara en lite onödig sak då lösningen på problemet fanns noterad på Javas support page. Detta var sagan om Mr.Idiot.
XD

Medlem

Så är det ibland, fast se det som att du nu har tipsat andra som kanske stöter på samma problem och börjar med att kolla på Fz-forumet först

Medlem

Skall du inte skriva vad som var orsaken till felet och hur det åtgärdades?


Time flies like an arrow, fruit flies like bananas.

We judge ourselves by our intentions and others by their behaviour.

1
Skriv svar