Som ni kan läsa i nedanstående nyhet ser det mörkt ut för The White Council men utvecklingen av #The Lord of the Rings Online: Shadow of Angmar fortskrider. I filarkivet hittar du en ny film som under en minut visar upp det grönskande Fylke.