UPPDATERAD Idag lämnade Miljöpartiets arbetsgrupp sitt förslag på ny kulturpolitik till partiledningen.

Bland förslag som reklamförbud, fortbildningsinsatser i intersektionalitet, positiv särbehandling och konstnärslöner märks att man vill avskaffa uppdelningen av kultur i genrer i ansökningsförfarandet, och även lägga in spelkulturen under Kulturrådet. På så vis vill man ge nya kulturformer chans till ekonomiskt stöd.

Under punkten Digitalisering föreslår arbetsgruppen en skatt på bredband: ”Någon form av bredbandsskatt ska införas och samtliga internetaktörer som verkar kommersiellt i Sverige måste kunna beskattas i landet."

Tjia Torpe, som lett arbetsgruppen, säger till SVT att "Kulturen måste få kosta pengar, precis som vård, skola och omsorg. Sedan har vi förslag på vissa inkomstkällor, till exempel skatt på bredband och internettjänster. Men det är klart att det kommer att kosta pengar, det är det vi vill."

Redaktionens kommentar:

Skatt på bredband, en infrastruktur som kulturformen Spel är högst beroende av ska alltså införas för att bekosta annan kultur och kulturfrämjande, enligt förslaget. Vi vet inte hur Miljöpartiets arbetsgrupp ser på internet som kulturbärare men i vår värld är bredband något som snarare borde subventioneras. Billig tillgång till internet är en demokratifråga, vilket gör det än konstigare.

Vi hoppas att demokratiminister Alice Bah-Kuhnke skickar tillbaka förslaget med en rejäl bassning.