#Warhammer 40,000: Dawn of War II får en ny patch i slutet av sommaren som kommer medföra en hel del förändringar i spelet. Bland annat står balansändringar, enhetsuppdateringar och nya strategier på tapeten i den 24 minuter långa video där spelets Lead designer Jonny Ebbert och Balance designer Clint Tasker går igenom några av förändringarna.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="480" height="392"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=51862"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=51862" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392"></embed></object>

Vad tycker du om förändringarna i spelets gameplay - verkar det lovande? Åtminstone en till liknande video utlovas, dessutom.